printing.

DUURZAAM ONDERNEMEN VOOR EEN BETERE PLANEET.

WAT WE VANDAAG DOEN, KAN mORGEN
ALTIJD BETER.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en printen lijken geen gelukkige combinatie. Wij horen vaak de vooroordelen die hierover bestaan: “Printen is duur”, “Printen is slecht voor het milieu” en “Printen is noodzakelijk”.

Wij laten u kennismaken met MVP, Maatschappelijk Verantwoord Printen.  Wij gaan u vertellen hoe u met slimme, maatschappelijk verantwoorde keuzes zowel het milieu als kosten kunt besparen.

MVO EN PRINTEN

Duurzaam of Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden in Nederland vaak als synoniemen gebruikt. Men verstaat hieronder zodanig ondernemen dat de aandacht voor milieu, sociaal-ethische en winst gebalanceerd is en afgestemd is op de verwachtingen van de stakeholders (belanghebbenden) van de onderneming.

We leven nu in een tijd dat er als bedrijf rekening moet worden gehouden met duurzaam ondernemen.

HUIDIGE SITUATIE

  • De CO2-uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal 2,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017. Elk jaar blijft het toenemen.
  • Naast de CO2-uitstoot wordt er elk jaar 7.900.000 hectare natuurlijk bos gekapt.
  • En er wordt jaarlijks 8.000.000 ton plastic on onze oceaan gedropt.
Play Video

Hoe kunt u
bijdragen aan een
Beter milieu?

Recent deed Itec onderzoek naar de besluitvorming op het gebied van printcontracten in het MKB. We kunnen vaststellen dat het MKB hoofdzakelijk naar prijs kijkt bij de keuze in printcontracten. Duurzaamheid wordt hierbij gezien als mooie bijkomstigheid. Itec is continu op zoek naar mogelijkheden en oplossingen waarbij duurzaamheid en kostenbesparing hand in hand gaan.

Investeren in innovatie en kwaliteitsverbetering. Maatgevend daarbij is onze verantwoordelijkheid voor duurzaamheid: het beschermen van het milieu is één van de kerntaken die voortvloeien uit onze bedrijfsfilosofie, aangeduid als  Maatschappelijk Verantwoord Printen’.

© 2018 Itec - MVPNederland

Meer informatie:

(+31)418 - 68 22 22

Hogeweg 7 – 5301 LB Zaltbommel

Maandag tot Vrijdag 9:00 – 17:00 uur